Skład redakcji:

Adam Kołodziejczyk
adam.kolodziejczyk@carsmag.pl

Grzegorz Skarbek
grzegorz.skarbek@carsmag.pl

Przemysław Szymański
przemyslaw.szymanski@carsmag.pl

Grzegorz Tereba
grzegorz.tereba@carsmag.pl